2006.

Ujedinjavanjem vlasništva, ukazala se potreba za formiranjem zajedničkih službi i potpuno nove organizacije unutar agencija. U godinama koje slijede je to rezultiralo krovnim preduzećem - AWG d.o.o.

*
*