Istorijat

Securitas dolazi u Bosnu i Hercegovinu 2010. godine kad ulaže 80% kapitala upreduzeće Alarm West Group - AWG. Slijedeće godine Securitas AB je uložio i prostalih 20% kapitala čime je ovo preduzeće koje je tada imalo oko 1200 uposlenih i promet od 1,2M KM postalo članica globalne grupacije Securitas.

*
*