Securitas security guard Chicago

Zdravstvene ustanove

Osjećaj sigurnosti u zdravstvenim ustanovama je od ključne važnosti kako bi ljekari i drugo medicinsko osoblje moglo neometano pomagati pacijentima. U većini zdravstvenih institucija je na osnovu procjene rizika postavljena tehnička zaštita, uz vezu sa dojavno operativnim centrom i intervencijom, ali u nekim institucijama je usluga morala biti proširena i fizičkom zaštitom.

Usluge

kojima obezbjeđujemo zdravstvene ustanove: