Securitas security Madrid

Gotiva - malo veliko preduzeće

Politika Securitasa BH je: pružiti sigurnost klijentu bez obzira na veličinu preduzeća ili objekta. Bez obzira da li je u pitanju mala vikend kuća na udaljenoj lokaciji, Sarajevo Film Festival ili tržni centar Securitas uvijek pravi procjenu ugroženosti objekta i daje ponudu koja se ogleda u najboljem individulanom rješenju za svakog klijenta.

Radionica koja "proizvodi" dobre ideje

Gotiva video production and design je prostor u kome autor izuzetnih muzičkih viedo spotova Muris Beglerović okuplja svoj autorski tim, to je prostor gdje nastaju ideje čija realizacija je uvijek negdje na terenu u BiH. U objekatu Gotive je agencija za zaštitu Gama Sigurnost ugradila alarmni sistem 2008. godine. Na osnovu procjene stepena izloženosti riziku, klijentu je u poslovnom prostoru ugrađen sistem zaštite povezan sa dojavno-operativnim centar Securitasa. Ugovor sa ovim klijentom sadržava i obavezu dolaska mobilne intervencije po javljanju alarma.

Od Gama sigurnosti do Securitasa

Vlasnik prostora i video autor Muris Beglerović je rekao: „Kada sam kupio prostor u kome radio svoje video projekte i gdje se sastajem sa saradnicima smatrao sam potrebnim da zaštitim svoj radni prostor i alarmom pored fizičke prepreke. Gama Sigurnost, odnosno sada Securitas, mi se učinio kao najbolji izbor jer su tada imali jako puno objekata koje štite, bili su najveća agencija u Sarajevu. Uz preporuku prijatelja odlučio sam se za ovu agenciju. U mom radnom prostoru nema posebno vrijednih stvari, ali čovjek se osjeća opušteno kada zna da ako bi bilo ko pokušao ući ili prići prostoru da za samo par minuta nakon toga dolazi intervencija Securitasa.  Gama Sigurnost je već dugi niz godina ima reputaciju agencije za zaštitu koja je uvijek na usluzi svojim klijentima i zaista sam se i sam uvjerio u to. Svaki zahtjev za izmjenu, dogradnju sistema ili bilo šta drugo nisu bili problem i uposlenici AWG Gama Sigurnosti, odnosno Securitasa su bili spremni pomoći.“

*
*