Securitas security guards Madrid

Mala i srednje velika preduzeća

Politika Securitasa BH je: pružiti sigurnost klijentu bez obzira na veličinu preduzeća ili objekta. Bez obzira da li je u pitanju mala vikend kuća na udaljenoj lokaciji, Sarajevo Film Festival ili tržni centar Securitas uvijek pravi procjenu ugroženosti objekta i daje ponudu koja se ogleda u najboljem individulanom rješenju za svakog klijenta.

Usluge

koje obezbjeđujemo za mala i srednje velika preduzeća:

Securitas security Madrid

Gotiva - malo veliko preduzeće

„Kada sam kupio prostor u kome radio svoje video projekte i gdje se sastajem sa saradnicima smatrao sam potrebnim da zaštitim svoj radni prostor i alarmom pored fizičke prepreke." Muris Beglerović, vlasnik Gotive

Više o Gotivi