Kulturne i sportske manifestacije

Obzirom da Securitas BH ima 1900 uposlenih u BiH, jedino agencije Securitasa imaju mogućnost da samostalno obezbjeđuju velike sportske, kulturne i druge manifestacije i do 70.000 posjetilaca.

Usluge

koje čine kombinaciju usluga za ovakve događaje su:

Sarajevo film festival

"Izuzetno važan faktor u organizaciji i realizaciji svih programskih aktivnosti Sarajevo Film Festivala je maksimalna sigurnost i obezbjeđenje svih festivalskih lokacija, opreme, i gostiju festivala." Dževad Mujan, SFF

Securitas i SFF

Jazz Fest Sarajevo

Jedan od najvjernijih klijenata Securitasa iz oblasti kultura je Jazz Fest Sarajevo.

Više o zaštiti Jazz Festa