Securitas security Lyon

Industrijski objekti

Svaki industrijski objekat je specifičan u u organizacionom i prostornom smislu, a kao posebno zahtjevan elemenat se izdvaja segment sigurnosti. Svaka industrijska grana, svaka prostorija unutar nekog objekta za proizvodnju imaju svoje specifične sigurnosne rizike, tako da je priprema projekta zaštite za industrijske objekte izuzetno individualizirana, kompleksna i u Securitasu joj se posvećuje velika pažnja.

Usluge

koje obezbjeđujemo za indistrijske objekte:

Zaštita Cementare Kakanj

Među posebnim objektima za koj je urađen specifičan projekat zaštite spada i Cementara Kakanj, bosanskohercegovački dio međunarodnog preduzeća Heidelberg Cement.

Više