Sarajevo City Centar naš izuzetan klijent

Posebno smo ponosni na ukupno riješenje zaštite koje su pripremili stručnjaci Securitasa u BiH.

Sarajevo City Center je izuzetno veliki objekat koji sa obuhvata sadržaje kao što su: šoping centar, hotel, poslovni prostori i restorani je bio izuzov za pripremu riješenja integrisane zaštite.

Integrisana zaštita za ovog klijenta je podrazumijevala pripremu sigurnosnog rješenja zahvaljujući kojem će biti moguće sa jednog mjesta upravljati zaštitom od požara, provale, krađe. Zatim funkcionalnosti liftova i pokretnih stepenica i fizičkih prepreka kao što su vrata i rampe.

Inžinjerski tim Securitasa

Sven Badurina voditelj projekta je zajedno sa svojim timom osmislio projekat koji je primarno koristio Bosch tehnološke sisteme i koji su u cijelini zadovoljili potrebe klijenta. U garažama ovog kompleksnog objekta upotrijebljena je i oprema proizvođača: Siemens i Skidata.

Trenutno je Sarajevo City Centar kao klijent zajedno sa svojim investitorom završio prvi dio građevine koja sadržava šoping centar, restorane, igrališta i višespratni parking. Securitas u ovom dijelu objekta trenutno održava i prati kontrolu prolaza, vatrodojavu, stanje pokretnih elemenata. Ugradnjom preko 600 različitih senzora objekat je u potpunosti obezbjeđen od provale, požara i poplava. Svi signali se prate u kontrolom centru koji se nalazi unutar objekta.

Pored toga, u objektu se nalazi i 8 zaštitara fizičke zaštite koji obezbjeđuju prodajne i druge objekte unutar centra od krađe.

*
*