Foto Art partner kojeg štitimo

Jedan od najvjernijih klijenata Agencije Alarm West, sada Securitas d.o.o. Mostar je marketinška agencija Fotoart iz Sarajeva. Agencija Fotoart je mijenjala svoje poslovni prostor, ali je i dalje angažirala Agenciju Securitas za usluge privatne zaštite.

Vodeća marketing agencija u BiH

Foto Art je agencija koja nudi marketing usluge - od kreiranja vizuelnog identiteta, preko grafičkog i web dizajna, audio i video produkcije, do event menagementa i media buyinga i posluje od 1998. godine. Direktor i vlasnik Foto Arta, Gordan Memija kaže da pored toga što su uvijek spremni za klijenta uraditi više i bolje: „Poslovna politika Foto Arta je globalizacija usluge, tako da nemamo teritorij, jer internet je planetaran medij tako da sarađujemo sa kompanija čak i iz Indije. Rado prihvatamo izazove. Permanentno se usavršavamo i otvaramo nove projekte. Želimo rasti i postati firma prepoznatljiva po marljivosti i čestitom odnosu prema svakom klijentu, neovisno o njegovoj veličini i cijeni konkretnog aranžmana. Uvjereni smo da samo takav pristup poslu može donijeti tržišni i finansijski uspjeh na duge staze.“

Ulaganja u razvoj preduzeća

Kako bi zadovoljstvo klijenata Foto Arta bilo potpuno, spremni su izaći u susret i napraviti paket usluga koji zahtijeva velika ulaganja u preduzeće, kako u znanje uposlenika, tako i u opremu. Paket usluga znači ponudi sve: TV i radio produkciju, PR, graficki dizajn, web dizajn i hosting. U okviru svojih poslovnih prostora, agencija ima studio, montaže, urede, prostore za prezentacije i opremu koju je potrebno zaštiti kako od provale i krađe, tako i od požara, poplave i drugih sigurnosnih rizika. Najveći rizik nosi server soba koja je osigurana alarmnim sistemom povezanim sa dojevno-operativnim centrom. Kao i za druge poslovne prostore, tako je i za ovaj uvijek spreman interventni tim koji će doći u prosjeku za 7 minuta na adresu Foto Arta.  

Jedan od najvjernijih klijenata

Gordan Memija smatra da su „usluge Securitasove agencije profesionalne“ i dodaje da “nema zamjerki na rad uposlenika“. Foto Art je sarađivao sa drugom agencijom za zaštitu i kao razliku između Securitasa i druge agencije navodi kvalitativnu razliku od pregovora pa do brzine i kvaliteta ugradnje. Direktor Memija posebno ističe rad dojavno operativnog centra Securitasa za koji kaže da je „besprijekoran“.

Foto Art je bio korisnik usluga zaštite još dok je Agencija za zaštitu Alarm West počinjala graditi svoj položaj na tržištu. Danas Foto Art nije samo korisnik usluga, već i partner Securitasa BH. Prije četiri godine tim Fotoarta je osmislio i održava web stranice svih agencija i grupacije. Pored toga, za AWG grupaciju su pripremili i realizovali izvrsnu kampanju "Najbolji zajedno".

*
*