Poslovni prostori

Preko 2000 naših klijenata su korisnici usluga zaštite poslovnih prostora. Obezbjeđenje poslovnih prostorija je od izuzetne važnosti za osjećaj da vaše poslovanje ne može biti ugroženo tokom dana, a posebno tokom noći kada su prostorije prazne.

Usluge

koje obezbjeđujemo za vlasnike poslovnih prostora su:

Foto Art

Jedan od najvjernijih klijenata Agencije Alarm West, sada Securitas d.o.o. Mostar je marketinška agencija Fotoart iz Sarajeva. Agencija Fotoart je mijenjala svoje poslovni prostor, ali je i dalje angažirala Agenciju Securitas za u

Više o saradnji sa Foto Artom