Securitas security guard Amsterdam

Poslovni prostori

Preko 2000 naših klijenata su korisnici usluga zaštite poslovnih prostora. Obezbjeđenje poslovnih prostorija je od izuzetne važnosti za osjećaj da vaše poslovanje ne može biti ugroženo tokom dana, a posebno tokom noći kada su prostorije prazne.

Usluge

koje obezbjeđujemo za vlasnike poslovnih prostora su:

Foto Art

Jedan od najvjernijih klijenata Agencije Alarm West, sada Securitas d.o.o. Mostar je marketinška agencija Fotoart iz Sarajeva. Agencija Fotoart je mijenjala svoje poslovni prostor, ali je i dalje angažirala Agenciju Securitas za u

Više o saradnji sa Foto Artom