Securitas security guard Chicago

Gimnazija Mostar

Sve obrazovne insitucije su izložene sigurnosnim rizicima, pa tako i Gimnazija Mostar. Poseban naglasak na povećan stepen sigurnosti iziskuje činjenica da se u prostorima ove Gimnazije nalazi i Koledž ujedinjenog svijeta, te internat, gdje je pristutan veliki broj učenika iz BiH, ali i iz cijelog svijeta.

"Hram znanja i svijet u malom"

Gimnazija Mostar je obrazovna institucija koja nudi sveobuhvatno znanje  za srednjoškolski uzrast. Smještena je u gradu Mostaru u HNK Kantonu. S pravom je nazivaju „hramom znanja i svijet u malom“  jer se pod njenim krovom nalaze i Koledž ujedinjenog svijeta i Američki kutak koji imaju isti obrazovni kurs kao i Gimnazija. Primarni ciljevi obrazovno-odgojnog procesa su: stvaranje zdrave ličnosti kod, naučna edukacija i socijalizacija omladine koja će sutra može doprinijeti ukupnom društvenom progresu. Gimnazija u Mostaru se može pohvaliti dugom tradicijom,  osnovana je 1893. godine i od tada iznjedrila generacije uspješnih lijekara, pravnika, inžinjera kao što su: Džemal Bijedić, Predrag Matvejević, Isidor Papo, Hamza Humo....

Zaštita mladih u školama

Obzirom na kompleksnu sigurnosnu situaciju u svijetu, a i lokalno, opšta sigurnost mladih je od posebnog značaja. Pri angažmanu zaštitarske agencije, namjera je bila zaštiti i uposlenike Gimnazije od svih oblika opasnosti. Primarni sigurnosni rizik koji je osoblje željelo riješiti je remećenje javnog reda i mira koji bi se direktno odrazio na sve, a po najviše na sprovođenje obrazovnih procesa. Pored toga namjera je bila zaštiti i imovinu škole.

Video nadzor i fizička zaštita u školi

Još prije investiranja Securitasa u bosanskohercegovačke agencije, Agencija Alarm West i samim time kasnije i grupacija AWG su pružale usluge zaštite Gimnaziji Mostar. Angažman se ogledao u instalaciji tehničke zaštite i fizičke zaštite u prostorima škole. Rad Agencija u ovom objektu značajno je doprinije osjećaju sigurnosti i učenicima i uposlenima. Ono što danas i u budućnosti opravdava angažman zaštitarske agencije u Gimnaziji je činjenica da do danas nije zabilježen niti jedan incident narušavanja javnog reda i mira ili kakav drugi oblik narušavanja sigunroti ili ugleda škole. Stoga direktor škole gospodin Bakir Krpo daje najviše ocjene saradnji sa Securitasoom agencijom za zaštitu i kaže da „se svakodnevno osjeća napredak, tako da se s pravom može reći  da je poslovni odnos na veoma visokom nivou. S obzirom da se škola naziva kućom naroda za zajednički život i kohabitaciju Securitas je dao veliki doprinos.“ Direktor Gimnazije smatra da je najbolji pokazatelj o kvalitetnoj saradnji činjenica da nema propusta u oblasti sigurnosti u školi.

*
*