Securitas security guard Chicago

Obrazovne ustanove

Djeca i mladi su najveća briga svakog društva. Moramo im obezbijediti bezbjedne uslove za odrastanje i sticanje znanja jer samo tako ćemo imati zdravo društvo u budućnosti. Securitas je uvijek spreman besplatno pripremiti procjenu rizika za zaštitu svake obrazovne institucije.

Usluge

koje obezbjeđujemo za škole i univerzitete su:

Securitas security guard Chicago

Gimnazija Mostar

Poseban naglasak na povećan stepen sigurnosti iziskuje činjenica da se u prostorima ove Gimnazije nalazi i Koledž ujedinjenog svijeta, te internat, gdje je pristutan veliki broj učenika iz BiH, ali i iz cijelog svijeta.

Više o saradnji sa Gimnazijom