Muzej grada Zenice

Muzej grada Zenice je javna ustanova iz domene kulture koja se bavi prikupljanjem, očuvanjem, istraživanjem i prezentacijom kulturnih i prirodnih dobara sa prostora zeničkog kraja kroz stalne i povremene postavke. Ove aktivnosti obuhvataju i stručnu i naučnu obradu muzejske građe, muzejske dokumentacije, muzejskih lokaliteta i nalazišta.

 

Muzej u Zenici

Muzej u sklopu svog djelovanja brine i o Sinagogi u Zenici, kao i o Starom gradu Vranduku kao svojim depadansima. Osnovne djelatnosti Muzeja grada Zenice su: rad kroz stalne postavke (arheološka, historijska, likovna, etnološka i zbirka medija XX vijeka), kao i rad kroz povremene postavke i biblioteku koja je u sastavu nove zgrade muzeja, izdavačku djelatnost, projekte vezane za očuvanje kulturno-historijskog naslijeđa. Muzej grada Zenice je osnovan 1966.godine od strane Opštine Zenica, a u septembru 2007. godine Muzej dobija svoj vlastiti prostor, prelijepo zdanje smješteno u samom centru Zenice. Posljednjih decenija se u Zenici mnogo radi na afirmisanju grada kao mjesta koje je otvoreno za turističke tokove stoga položaj svih kulturnih i historijskih institucija, posebno muzeja u Zenici postaje od iznimne važnosti.

Misija i vizija Muzeja grada Zenice se oslanjaju na djelovanje u okvirima savremenih evropskih muzejskih standarda. Riječ je o tzv.Otvorenom muzeju koji ne ograničava svoj rad samo na pasivno prezentiranje muzejske građe široj javnostti, već svoje djelovanje zasniva na interakciji sa publikom. Zaposlenici Muzeja grada Zenice pokušavaju aktivno djelovati u okruženju u kojem stvaraju kroz različite aspekte rada muzeja uključujući svoju publiku u te procese stvaranja i prezentiranja muzejske građe. Umjesto što čekamo da publika dođe u Muzej, mi Muzej vodimo do publike.

Zaštita neprocjenjivih vrijednosti

Sigurnost je jedna od najvažnijih stvari kada govorimo o muzejima i uopšte institucijama iz ove oblasti. To svoje temelje ima u, prije svega, neprocjenjivosti eksponata i građe koju svaki muzej, pa tako i Muzej grada Zenice posjeduje. Mi govorimo o decenijama skupljanja, čuvanja i obrađivanja predmeta iz fundusa muzeja te je stoga zaštita istih od ključne važnosti. Specifični zahtjevi upravo i idu u tom smjeru sigurnosti prije svega – zaštita muzejske građe. Dalje, bitno je obetbijediti osjećaj sigurnosti svim posjetiocima Muzeja, kao i uposlenicima. Muzej grada Zenice je smješten u velikom prostoru sa relativno malo zaposlenih i često se dešava da nam u posjetu dolaze velike grupe ljudi. Jako je bitno imati stalan uvid u ono što se dešava u svakom dijelu Muzeja upravo zbog nemogućnosti da se svaki pojedinac maksimalno prati. Samo je agencija Securitasa BH raspolagala sa tehničkim mogućnostima koje mogu pratiti sigurnosne zahtjeve potrebne Muzeju grada Zenice.

Zaštita transporta umjetničkih slika

Adnadin Jašarević, direktor Muzeja nam je rekao da je Muzej „zadovoljan kvalitetom usluge, redovnim fizičkim, a ne samo daljinskim, kontroliranjem objekta i brzom reakcijom djelatnika agencije u slučajevima uključivanja alarma. Agencija je visoko profesionalno obezbjedila transport slika Gabrijela Jurkića za potrebe muzeja i time pokazala da je sposobna organizirati i najrizičnije pothvate, stoga uživa puno povjerenje muzeja.“

*
*