Hotel Central - zaštita po mjeri

Hotel Central je jedan od najljepših i najstarijih hotela u Sarajevu koji je orijentiran gostima sa posebnim zahtjevima. Securitas BH pruža usluge fizičke i tehničke zaštite ovom hotelu kroz svoju agenciju AWG Gama Sigurnost.

Hotel Central čiji je osnivač preduzeće Templeville Developments Limited BH d.o.o. u Sarajevu u potpunosti je renoviran kako bi pružio najbolji mogući doživljaj boravka negdje drugo osim u sopstvenom domu. Ovaj renomirani hotel koji se nalazi u najstrožem centru grada ima  luksuzne dizajnerski opremljene sobe, 25-metarski bazen, namjenski izgrađen i opremljen fitness klub na tri sprata, spa centar, restoran sa internacionalnim specijalitetima i niz drugih posebnih usluga za birane klijente koji žive u skladu sa krilaticom „U zdravom tijelu – zdrav duh“.

Specifične usluge zaštite u hotelima

U skladu sa specifičnom uslugom hotela, sistemi zaštite su prilagođeni visokim standardima koje je postavio Hotel Central. Od otvaranja hotela, 2008. godine, Securitasovi stručnjaci za sigurnost su sarađivali sa osobljem hotela u namjeri izgradnje besprijekornog sistema zaštite samog objekta postavljenjem nasavremenijih sistema tehničke zaštite. Dalje, zadatak je bio uspostavljanje  funkcionalnog, ali nenametljivog fizičkog obezbjeđenja hotela u cilju zaštite osoblja i posjetilaca. Securitasov sistem zaštite ovog klijenta obuhvata i usluge dojavno-operativnog centra i mobilne intervencije koji su na raspolaganju 24 sata svaki dan u godini.

Specifičnost klijenta

Uloga zaštitarske agencije u hotelu Central je od posebnog značaja obzirom da hotel oslanja veliki dio svoje djelatnosti i na pružanje usluga članovima fitnes klub i posjetiocima spa centra koji provedu svega nekoliko sati u objektu. U hotelu kapaciteta 15 soba dnevno se izmjeni u prosjeku 130 posjetilaca od čega su većina članovi fitnes kluba koji se zadrže svega nekoliko sati. Zadatak agencije za zaštitu je da u takvim uslovima obezbijedi maksimalne sigurnosne standarde. Dobrom saradnjom sa osobljem hotela koje do sada nije imalo niti jednu zamjerku na usluge AWG Gama Sigurnosti, odnosno Securitas BH, stvorena je atmosfera u hotelu za koju Izvršna direktorica hotela, gđa Tatjana Jovičić kaže „da se gosti osjećaju dobro, sigurno i borave bez problema. A mi kao pružatelji usluga znamo da 'imamo sve pod kontrolom'.“ Gđa Jovičić dalje smatra da se djelatnošću hotela kao što je hotel Central omogućava „porast stope turizma u BiH,kao i promjena strukture turista koji dolaze u Sarajevo, i pored toga, porast razvijenosti svijesti naših sugrađana o potrebi korištenja fitnes klubova“.

Securitas ima zadovoljstvo da zajedno sa osobljem hotela nudeći svoje usluge učestvuje u ovoj misiji.

*
*