Securitas security Munich

Građevinski sektor

Obzirom da agencije Securitas BH ima svoje poslovne jeidnice u cijeloj BiH, imamo mogućnost da zaštitom, mrežom intervencija na terenu cijele države pokrivamo projekte koji su zahtjevni u geografskom smislu. Često su građevinske strukture taj tip objekata.

Usluge

Najčešće usluge za građevinski sektor: