Sadudin Agović

Ako vam je potrebna usluga zaštite Securitasa na području opština Ilidža, Hadžići u Sarajevu, I. Sarajevu ili u Goraždu, pozovite Sadudina Agovića na broj telefona +387 61 017 000.

Sadudin Agović, magistar sporta - usmjerenje "Specijalne namjene vojska i policija", rođen je u 1975. godine. Nakon profesionalnog angažmana u vojsci BiH, 2001. godine počinje raditi u Agenciji za zaštitu Gama Sigurnost. Nakon spajanja agencija u grupaciju preuzima dužnosti branch rukovodica.