Nevenko Brkljač

Nevenku Brkljaču se možete obratiti za sve usluge Securitasa na području Tuzlanskog kantona na broj telefona + 387 061 011 111.

Nevenko Brkljač, rođen 27.12.1972 godine u Drvaru. Nastanjen u Banja Luci gdje je završio osnovnu i srednju školu.Po zanimanju diplomirani ekonomista.Od 2003. godine direktor agencije Alarm West Banja Luka, a od 2009 godine direktor agencije AWG Banja Luka. Trenutno je rukovodilac u Securitasu za područje sjeverozapadnog regiona.