Kenan Bradarić

Kenan Bradarić vam može pomoći ako vam je potrebna zaštita u području Zenice. Možete ga pozvati na broj telefona 061 019 000.

Kenan Bradarić rođen je 1979. godine u Doboj. 2005. godine diplomirao na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, smjer Sigurnost. Prvo zaposlenje mu je bilo u agenciji Alarm West 2004. godine gdje radi i sada. Strukturnim promjenama prelazi na mjesto rukovodioca - branch managera sektora Zenica u Securitas BH.