Bihać

Sjeverozapadni dio BiH orijentiran je prema podružnici Bihać.

Ulica: Jablanska 23
Grad: Bihać
Poštanski broj: 77000
Država: Bosna i Hercegovina
Telefon: +387 37 310 090
Fax: +387 37 310 091