Priručnici za zaposlene

Poštovane kolege, pri zapošljavanju uručena su vam dva priručnika: Priručnik za zaposlene i Priručnik za uniforme. Vaša dužnost je da ova dva priručnika čuvate i budete dobro upoznati sa njihovim sadržajem.

Priručnik za zaposlene sadržava: osnove zakona o Agencijama za zaštitu, Standarde Securitasa globalno i lokalno, kodeks ponašanja i slično. Važno je da znate sve ova informacije u cilju vaše sigurnosti i sigurnosti klijenata i njihove imovine. Pored toga, interna kontrola ima zadatak provjere vašeg poznavanja sadržaja ovog priručnika.

Priručnik za uposlene u elektronskoj formi možete naći ovdje.

Priručnik za uniforme Securitasa BH sadržava upustva o vrstama uniformi koje su zaštitari, tehničari i drugi dužni nositi tokom obavljanja svojih radnih dužnosti. Svaki element naveden u ovom priručnik je obavezan. Izgled i elementi uniforme se ne smiju mijenjati na radnom mjestu. Uposlenik ne smije nositi uniformu, a posebno ne obilježja Securitsa van radnog vremena. Ove i druge upute vezane za uniformu se nalaze u ovom priručniku i interna kontrola će obratiti pažnju na izgled uniforme uposlenika tokom provjere stanja na terenu.

Priručnik za uniforme u elektronskoj formi možete naći na ovom linku.