Naš Securitas

Za sve naše uposlene, Securitas BH je pokrenuo interni časopis sa novostima u preduzeću i agencijama koji se dostavlja svakom uposlenom na kućnu adresu.

Pored novosti iz preduzeća, tu se nalazi i edukativni materijal, kao što su vrijednosti i načela Securitasa ili rezultati internih sportskih takmičenja.

Podijelite sa nama informacije iz vašeg radnog okruženja, pošaljite nam slike ili tekstove na adresu kontakta. Dobrodošle su i sugestije za nove sadržaje koje bi ste željeli da vidite u ovom časopisu.

Poštovane kolege, uposlenici Securitasa, ako želite napisati nešto i podijeliti to sa kolegama pišite nam na e-mail adresu nas.securitas@securitas.ba. Objavićemo vaš članak, fotografiju, informaciju, oglas...

*
*