Učešće Securitasa na Adria Security Summitu u Sarajevu

21. septembar 2015

Samit je održan u prostorijama hotel Terme na Ilidžu u Sarajevu od 8. – 10. Septembara 2015. Samitu su prisustvovali brojni predstavnici: proizvođača, zastupnica i distributera opreme u sektoru sigurnosti. U isto vrijeme su se na jednom mjestu našli i konsultanti, manadžeri velkih preduzeća i predstavnici eduacionih i zakondavnih procesa na državnom nivou. Razmjena iskustava je bila od neprocijenjivog značaja za djelatnost.

Konferencijski i izložbeni program je ponudio uvid u alate i tehnike neophodne u industriji sigurnosti, i one koje su najava za budućnost, ali i one koji se trenutno najviše koriste u regionu. Dijalog novim tehnologijama, trendovima u budućnosti i uspjesima regionalnih kompanija, te predstavljanje iskustava iz je imalo za cilj povećanja sektora sigurnosti na viši nivo u regiji. Treženje rješenja za postavljanje novih standarda u oblasti sigurnosti je na ovom sastanku imalo za cilj poboljašanje položaja ukupne djelatnosti u privredi u regionu.

Securitas je imao svoj štand na kome su predstavljeni svi glavni proizvodi, ali i dostignuća Securitasa u prethodnih godinu dana. Među njima je i veliki integracijski sistem koji je Securitas BH osmislio i potpunosti primjenio u objektu Sarajevo Shoping Centar – SSC, te novi dojavno-operativni centar Securitasa BH koji je jedan od najsavremenijih te vrste u regionu. Kolege Zoran Vukičević, Muamer Mujkić i Tarik Hrvo su bili predstavnici Securitasa BH na štandu.

Izlaganjima su prisustovale kolege Zlatko Prndelj, Sven Badurina i Daniela Gogić, a direktor Mirsad Ćatić je bio jedan od predavačana na Summitu. Direktor Ćatić je predstavio razvojni put sektora sigurnosti, globalno i lokalno, od vremena kada je Pinkerton štitio svoje klijente u parnim vozovima do danas kada je tehnologija najjači saveznih sektora privatne zaštite.

Pogledajte izjavu direktora Mirsada Ćatića vezano za Summit