10. decembar 2018

Ponosni smo da možemo obajaviti vijest da je završen edukacijski proces SMT BiH 2018. koji je Uprava Securitasa BH organizairala u cilju promocije najboljih uposlenih na više rukovodne pozicije.

Po ugledu na globalni edukacioni proces pod nazivom SMT Securitas, lokalni Securitas u BiH je organizirao edukaciju za uposlenike koje su predloižili njihovi rukovodioci u cilju unaprijeđenja njihvog znajanja i eventualne promocije. Uposlenici su u četiri modula tokom 2018. godine imali priliku detaljno tokom dvodnevne obuke učiti i praktičnpo raditi na svim aspektima poslovanja Securitasa globalno i lokalno. Završni modul je održan krajem novembra i izuzetno smo zadovoljni da su svi polaznici edukacije pokazali izuzetno znanje, interes i zalaganje i da je trećina njih dobila priliku pokazati rezultate edukacije na novim radnim mjestima.