22. juli 2014

Rano ujutro u nedjelju 20. jula. 2014. godine u jednoj od poslovnica Securitasa u Mostaru na adresi Nikole Šubića Zrinjskog 15 izvršeno je krivično djelo razbojništva.

Više NN lica, naoružanih kratkim i dugim oružjem, je ušlo u pomenuti objekat nakon što su savladali zaštitara koji je obavljao dužnost fizičke zaštite Gradskog parka i oduzeli mu ključeve od objekta. Prilikom ulaska u poslovnicu aktivirao se alarm. Dojavni centar koji se nalazi u glavnoj poslovnici agencije Securitas u Mostaru, Blagaj bb, je odmah na lice mjesta uputio intervencijsku ekipu i policiju. Međutim, NN lica su prije dolaska intervencije i policije uspjela otuđiti manju količinu novca – dnevni prihod gotovine tri klijenta deponovan u poslovnici tokom vikenda.

Uzrok ovoj vanrednoj situaciji su proceduralni propusti, posebno u segmentu pohrane ključeva. Uprava Securitasa BH je tokom protekla dva dana utvrdila koje su osobe u rukovodnoj strukturi odgovorne za propuste i pokrenute su disciplinske mjere protiv istih.

Napominjemo da Securitas BH ima 19 poslovnica u 16 gradova u BiH. Napadnuta poslovnica spada u red poslovnica gdje se obavljaju aktivnosti od manjeg značaja i nema svrhu pohrane većih vrijednosti i dokumentacije zbog čega nema visoki stepen fizičke i tehničke zaštite.  Pored toga, podsjećamo da je riječ o jedinstvenom slučaju u sedamnaestogodišnjem radu nekolicine bosanskohercegovačkih  agencija koje su udružene postale dio globalnog preduzeća za privatnu zaštitu - Securitas.

Securitas u Bosni i Hercegovini je sa svojih 1900 uposlenih i preko 2000 klijenata dio preduzeća za zaštitu koje posluje u 52 zemlje svijeta na četiri kontinenta. Cilj Securitasa na internacionalnom nivou je izgraditi sigurno društvo u cijelini. Lokalna preduzeća pored bezuslovnog poštivanja svih lokalnih zakona i propisa, svakodnevno ulažu napore kako bi pružili što kvalitetniju uslugu svojim klijentima.

Za sva dodatna pitanja molimo da se obratite u Centralu Securitasa BH na navedene brojeve telefona.