Promjena brojeva telefona

15. oktobar 2014

Veliki broj uposlenika u Securitasu BH su promijenili brojeve mobilnih telefona. Svi korisnici koje ste ranije kontaktirali na pozivni broj 065 sada imaju nove brojeve u tabeli koja slijedi.

Svi fiksni brojevi telefona su ostali nepromijenjeni. Kratki broj 1303 je također ostao nepromijenjen.

Svi uposlenici koji su imali brojeve telefona sa pozivnim brojem 061 ili 062 i dalje koriste iste brojeve telefona.

Slijedeće kolege imaju nove brojeve telefona:

ime i prezime

novi broj telefona

Adem Hrnjica

+387 61 710 857

Ajla Tefterdarija

+387 61 489 213

Aldian Pandžić

+387 61 489 586

Aledin Leka

+387 62 007 744

Almir Begić

+387 61 478 503

Azer Kurtović

+387 62 007 722

Bilal Ahmedspahić

+387 61 015 000

Boško Jezidžić

+387 61 491 983

Darko Dropuljić

+387 61 498 497

Edin Hanić

+387 62 007 711

Eldin Karasoftić

+387 61 488 185

Elmir Čizmo

+387 61 841 533

Elvedin Kulelija

+387 62 334-231

Ermin Lujinović

+387 61 016 000

Fadil Zolota

+387 61 013 000

Ferid Paldum

+387 61 491 818

Halid Krvavac

+387 61 490 179

Ibrahim Lika

+387 62 334 219

Jovo Šušljik

+387 61 475 180

Kemal Tači

+387 62 007 733

Kenan Bećirović

+387 61 488 352

Kenan Bradarić

+387 61 019 000

Lejla Pašalić

+387 61 490 109

Mensud Cibra

+387 62 007 766

Mirsada Ćatić

+387 61 175 345

Mirsada Terzo

+387 61 011 000

Muamer Mujkić

+387 61 379 791

Muris Bojić

+387 61 808 896

Mustafa Krasnić

+387 61 485 763

Nebojša Brkljač

+387 61 012 000

Nevenko Brkljač

+387 61 011 111

Nihad Šuvalija

+387 62 007 799

Ratomir Jovičić

+387 61 536 549

Sadudin Agović

+387 61 017 000

Salmedin Brkan

+387 62 007 788

Samir Softić

+387 61 204 692

Sead Bardak

+387 61 018 000

Selmin Pamuk

+387 61 014 000

Sven Badurina

+387 61 133 272

Valdin Jažić

+387 61 485 380

Zlatko Prndelj

+387 62 335 244

Zoran Vukičević

+387 61 031 305