Pripajanje agencija

16. novembar 2012

Sve strukturalne promjene koje poduzima Securitas BH uvijek za cilj imaju ostvarenje bolje efikasnosti i isplativosti u poslovanju.

Securitas BH je tokom mjeseca novembra završio proces pripajanja svojih agencija za zaštitu:

  • B.I.G.A. d.o.o. Sarajevo
  • Adria Ipon d.o.o Mostar i
  • Eagle Sigurnost d.o.o. Sarajevo

agenciji Securitas d.o.o. Mostar. Pripajanjem ove agencije prestale su da postoje. Svi uposlenih iz ovih agencija su sada uposlenici Agencije Securitas čime je ova agencija postala najveća agencija u BiH i ima ukupno 1400 uposlenih.