Promjene u izgledu uniformi

10. decembar 2018

Od početka 2019. godine Securitas u BiH počinje za izmjenama u izgledu uniformi.

Od početka rada Securitasa u BiH cilj je bio usklađivanje svih aspekata poslovanja lokalnog Securitasa sa globalnim pravilima rada. Tokom ove godine Uprav preduzeća je donijela odluku o izmjenu izgleda uniformi kako bismo izgled zaštitara u Bosni i Hercegovini uskladili sa izgledom zaštitara Securitasa u cijelom svijetu. Glavna izmjena sa kojom počinjemo je promjena hlača u tamno sive. Promjena će se vršiti postepeno, počevši od Kantona Sarajevo, a kasnije i u ostatku BiH.