Valdin Jažić

Direktor Agencije Securitas i direktor operacija - COO

Valdin Jažić rođen je 1976. godine u Sarajevu. Na univerzitetu u Sarajevu stekao zvanje profesora sporta i tjelesnog odgoja. 2000. godine počeo raditi za Alarm West gdje je zajedno sa osnivačem Mirsadom Ćatićem postavio standarde za današnju uspješnu agenciju Securitas d.o.o. Mostar. Već pet godina kasnije postaje direktor te agencije. Sve do danas je na višim rukovodnim pozicijama u agencijama i grupaciji Securitas BH. Trenutno obavlja i dužnost direktora Agencije Securitas d.o.o. Sarajevo i rukovodioca operativnih poslova.