Edin Hukić

Generalni direktor, predsjednik Uprave Securitas BH

Rođen u 1972. u Sarajevu. Diplomirao ekonomiju na International Islamic University Kuala Lumpur Malaysia 1997. godine. Od završetka studija radio za: USAID - Bussines Consalting, World Bank, HVB Central Profit banka, ABS banka i kao samostalni konsultant do 2010. Od 2010. do 2018. Direktor finansija u Securitas BH. Od januara 2019. generalni direktor Securitasa BH.