Lejla Pašalić

Rukovodilac kadrovske službe

Lejla Durmišević-Pašalić, mr. sci politologije iz oblasti diplomatije, rođena je u Sarajevu 1983. godine. Radila kao tehnički sekretar u Državnoj komisiji za
saradnju sa UNESCO-om i kao Savjetnik za zapošljavanje u Development studio-u. Na poslove HR-a Securitasa BH d.o.o. angažovana je od augusta 2011. godine.