Sadudin Agović

je rukovodilac za oblast jug BiH uključujući u južni dio Kantona Sarajevo.

Sadudin Agović je jedan od prvih uposlenika u Gama Sigurnosti jednoj od agencija koje će kasnije sačinjavati AW Grupaciju, koja 2010. godine postaje Securitas BH. 

Sadudin Agović, magistar sporta - usmjerenje "Specijalne namjene vojska i policija", rođen je u 1975. godine. Nakon profesionalnog angažmana u vojsci BiH, 2001. godine počinje raditi u Agenciji za zaštitu Gama Sigurnost.

Rukovodilac je branch managerima: Jasmin Gaštan, Kemal Taći, Mevludin Zukić i Kenan Bradarić.