Politika o ljudskim pravima Grupe Securitas

Kroz postojeće usvojene politike se zalažemo za poštovanje svih međunarodno priznatih ljudskih prava relevantnih za naše poslovanje.

Cijelovit tekst politike možete naći ovdje.