2019.

Promjene u rukovodstvu i organizacionoj strukturi su obilježile ovu godinu.

Poziciju generalnog direktora Securitasa BH je od početka 2019. godine preuzeo Edin Hukić, koji je prije toga obavljao dužnost finansijskog direktora u preduzeću. Na tom mjestu zamjenio je dugogodišnjeg direktora i osnivača preduzeća Mirsada Ćatića. Pored toga, prošlogodišnja edukacija vođa timova je omogućila naimenovanje novih branch managera, ali i area managera u skladu sa globalnom flat organizacijom u Securitasu.

2019. godine je posebna i po značajnom ulaganju u nova vozila za odjele transporta i intervencije.