2018.

Ukupna prodaja je u 2018. godini iznosila preko 40 miliona KM. To je svakako rekord u odnose na sve prethodne godine rada u BiH.

U ovoj godini je uloženo mnogo vremena u edukaciju vođa timova. Pored redovne edukacije održan je SMT BH - edukacija vođa timova na osnovu koje su pojedine kolege promovirane u branch managera. Ulaganje u zaposlene je bio i ostao naš moto. Uposleni su morali uložiti dodatni napor da pored svojih redovih poslova, izdvoje vrijeme za zajednički rad na zadatim zadacima i učenju sasvim nove materije iz oblasti finansija i slično.