2017.

Ovu godinu je obilježila posjeta najviših direktora Securitasa AB.

Pored toga, 2017. možempo smatrati uspješnom kao i ranije godine. Pamtimo u ovoj godini proširenje poslova, nove potpisane ugovore i dodatno zaposlenih 200 zaštitara.