2015.

2015. godina je bila izuzetna po broju manifestacija koje je obazbjeđivao Securitas u BiH.

Posebno možemo izdvojiti rad na utakmicama Nogometne reprezentacije BiH koje su se igrale na naem terenu, kao i Sarajevo FIlm Festival. Angažman velikog broja uposlenika za ovakve velike sportske i kulturne događaje je izazov i za Securitas koji je tokopm 2015. godine brojao oko 1800 uposlenih. Bez angažmana podugovarača dvije agencije za zaštitu su bile u mogućnopsti na najprofesionalniji način obezbijediti sve velike utakmice koje se se igrale u Sarajevu i Zenici.