2015.

2015. godina je bila izuzetna po broju manifestacija koje je obazbjeđivao Securitas u BiH.

Posebno možemo izdvojiti rad na utakmicama Nogometne reprezentacije BiH koje su se igrale na naem terenu, kao i Sarajevo FIlm Festival. Angažman velikog broja uposlenika za ovakve velike sportske i kulturne događaje je izazov i za Securitas koji je tokopm 2015. godine brojao oko 1800 uposlenih. Bez angažmana podugovarača dvije agencije za zaštitu su bile u mogućnosti na najprofesionalniji način obezbijediti sve velike utakmice koje se se igrale u Sarajevu i Zenici.

Securitas je učestovato na Adria Security Summitu. Securitas je imao svoj štand na kome su predstavljeni svi glavni proizvodi, ali i dostignuća Securitasa u prethodnih godinu dana. Među njima je i veliki integracijski sistem koji je Securitas BH osmislio i potpunosti primjenio u objektu Sarajevo Shoping Centar – SSC, te novi dojavno-operativni centar Securitasa BH koji je jedan od najsavremenijih te vrste u regionu.

 

Ove godine je Agencija Securitas promijenila sjedište iz Mostara u Sarajevo. Usluge i obim rada ostaju nepromjenjeni.