Cementara Kakanj

Među posebnim objektima za koj je urađen specifičan projakat zaštite spada i Cementara Kakanj, bosanskohercegovački dio međunarodnog preduzeća Heidelberg Cement.

Tvornica cementa Kakanj d.d. iz Kaknja proizvođač je različitih tipova visokokvalitetnog cementa. Tvornica je počela  sa radom 1978. godine i pokriva tržište Bosne i Hercegovine, a dio proizvodnje izvozi u Hrvatsku. Od 2000. Godine pripada HeidelbergCement grupaciji kada su unaprijeđeni sistemi proizvodnje i distribucija cementa

Precizna poslovna kultura i dosljednost u njenoj primjeni su garancija uspjeha

Kultura preduzeća zasniva se na korporacijskoj misiji HeidelbergCement grupacije koja sadrži osnovne vrijednosti i uvjerenja. To su ciljevi koje je Cementara Kakanj sebi postavila i koje poštuje u svakodnevnom radu u cilju ostvarenja profesionalnih planova:

  • izgradnja tri stupa održivog razvoja: ekonomska, ekološka i društvena odgovornost.
  • kontinuirano povećanje zarade kroz racionalizaciju troškova i dugoročni razvoj orijentiran ka profitu.
  • održavanje dugoročnih odnosa s kupcima zasnovano na povjerenju i integritetu.
  • podrška sposobnim i odanim zaposlenicima, i izvrsnom rukovodnom timu
  • zaštita klime i očuvanje prirodnih resursa naši su prioritetni ciljevi u zaštiti okoliša
  • omogućiti otvorenu komunikaciju pružanjem informacija na odgovoran i vjerodostojan način

Zaštita industrijskih pogona  

Zaštita Cementare Kakanj podrazumjeva kombinovanu zaštitu velikog proizvodnog kompleksa na velikoj kvadraturi sa specifičnim proizvodnim pogonima i vrstama rizika koji im prijete. Rizici sa kojima se susreću kompleksi poput ovoga su: od provalne krađe, požara, poplave i drugih elementarnih nepogoda preko neovlaštenih ulazaka u krug do namjernih oštećenja proizvodnih pogona. Konkretno u za ovaj proizvodni pogon određena su tri specifična sigurnosna aspekta koja Securitas pokriva svojim uslugama:

  • Kontrola ulaska i izlaska svih lica koja ulaze u krug tvornice.
  • Zaštita lica koja se po bilo kojem osnovu nalaze u krugu tvornice.
  • Zaštita imovine tvornice od oštećenja i otuđivanja.

Razvoj saradnje: od povremene zaštite do dugoročnijeg ugovora

Angažman agencija za zaštitu je počeo povremenim ugovorima o zaštiti manifestacije „Dani otvorenih vrata“, koje je organizirala tvornica Cementa, a saradnja je proširena na kompleksni način zaštite prije dvije godine. Od tada Tvronica Cmeneta Kakanj nije imala primjedbi na saradnju i iusluge koje joj je pružala agencija za zaštitu prvo Alarm West, a ulaganje Securitasa u Alarm West Group, agencija mijenja ime u Securitas. Posebno pozitivan element je činjenica d apostoje svakodnevni kontakti sa predstavnicima klijenta i Securitasa što značajno doprinosi kvalitetnoj saradnji. Ujedinjeni napori rezultirali su: značajnim smanjenjem otuđivanja imovine iz proizvodnog kruga, kvalitetnijom implementacijom procedure ulaska i izlaska od strane zaposlenika tvornice i posjetilaca.

*
*