Samir Softić

Direktor odjela prodaje - CSO

Samir Softic, diplomirani inžinjer rudarstva, rođen je u Tuzli 03.02.1969. godine. Prethodno je radio za Tuzlaputeve d.d. i CDEB Interex na rukovodnim mjestima. Od 2003. godine radi za Agenciju za zaštitu Alarm West kao rukovodilac PJ. Trenutno obavlja i dužnost direktora procesa prodaje u Securitas BH.