Workplace upute

Workplace je naš novi alat za komunikaciju svih uposlenika u Securitasu, globalno i lokalno.

Mudro korištenje naše nove platforme za komunikaciju Workplace-a znači da moramo poštovati osnovna pravila komunikacije. Pored toga, trebamo znati da su svi vaši podaci objavljeni na Workplacu zaštićeni u skladu sa međunarodnim standardima. Više o pravilniku.