Securitas security guard Denmark

Agencija za zaštitu lica i imovine AWG Gama Sigurnost d.o.o.

Jedna od najstarijih agencija osnovanih na teritoriji BiH.

Gama Sigurnost je većinu svojih djelatnosti obavljala na teritoriji Sarajeva.

Gama Sigurnost je kod klijenata imala status branda od povjerenja. Ulaskom prvo u AWG grupaciju, a nakon toga i Securitas BH, agencija AWG Gama Sigurnost je teritorijalno proširila svoju djelatnost na Federaciju BiH, Republiku Srpsku, a dodatno je mogla pružiti i više usluga iz sektora privatne zaštite. Danas AWG Gama Sigurnost ima posebno mjestu u Securitas BH grupaciji profiliranjem spektra usluga.

MBS:

65-01-0358-10

ID: 4201582390002

PDV: 201582390002

Raiffeisen banka 1610000088770046

Unicredit banka 3383202250282154

IntesaSanpaolo banka 1540012000412055