Podrška zajednici

Od svog osnivanja agencija za zaštitu Alarm West, koja je u 15 godina prerasla u veliko preduzeće i 2010. godine postala dio velike Securitas porodice, uvijek je davala podršku lokalnoj zajednici u vidu sponzorstva i donacija. Posebnu pažnju smo uvijek posvećivali obrazovanju mladih, promociji sporta i kulturi.

Ponosni smo na rezultate svih naših prijatelja kojima smo pomogli u vidu sponzorstva ili donacije:

Molimo popunite formular.
*
*
*
*

*

Da li ste ID/PDV obveznik

*
*

*
Ako želite dostaviti dodatnu dokumentaciju, pošaljite je na e-mail: daniela.gogic@securitas.ba

* Obavezno upisati